::: Ticket Information
HOME > Ticket Information > Train Fares
Train Fares

【Fares of Alishan train】

 

01/05/2016
Alishan air-conditioned express (full fare)
384 342 292 267 234 200 159 125 42 Chiayi
367 325 284 250 217 184 150 109 Beimen  
267 225 175 150 117 84 42 Jhuci    
225 184 134 109 75 42 Mulyuliao      
192 150 100 75 42 Jhangnaoliao        
159 117 67 42 Shueisheliao          
125 84 42 Liyuanliao            
92 50 iaoliping              
50 Shueisheliao                
Fenqihu                  
 
Alishan air-conditioned express (half fare)
192  171 146   134  117  100  80  63  21 Chiayi
184   163 142   125  109  92  75  55 Beimen  
134  113 88  75   59  42  21 Jhuci    
113 92  67  55  38 21  Mulyuliao      
96 75 50   38  21 Jhangnaoliao        
80  59 34  21  Shueisheliao          
63  42  21 Liyuanliao            
46 25 Jiaoliping              
25 Shueisheliao                
Fenqihu                  
 
Zhongxing air-conditioned standard train (full fare)
345  308   263  240  210 180  143  113 38  Chiayi
330  293   255  225 195 165 135  98  Beimen  
240  203 158  135 105 75  38 Jhuci    
203  165  120   98 68 38  Mulyuliao      
173  135 90   68 38  Jhangnaoliao        
143 105  60  38  Shueisheliao          
 113  75 38 Liyuanliao            
 83 45  Jiaoliping              
45 Shueisheliao                
Fenqihu                  
 
Zhongxing air-conditioned standard train (half fare)
173  154  132 120 105 90 72  57  19 Chiayi
165 147   128 113 98  83 68   49 Beimen  
120  102 79 68  53 38 19  Jhuci    
102 83  60  49 34 19  Mulyuliao      
87 68 45 34  19 Jhangnaoliao        
72 53  30  19  Shueisheliao          
57  38 19  Liyuanliao            
42 23  Jiaoliping              
23  Shueisheliao                
Fenqihu                  
 
 【Fares and Tickets of Alishan Forest Recreational Area 】
Train No
Chushan Line
Shenmu Line
Zhaoping Line
full fare
150
100
100
half fare
100
50
50